Jak przygotować projekt?

 

 • Wymiary

Wymiar netto (po obcięciu) pliku powinien być zgodny ze zleceniem. Wymiar brutto powinien obejmować dodatkowo spady po minimum 3 mm z każdej strony.  Dla przykładu: ulotka o wymiarze docelowym (po obcięciu) 100x50 mm powinna być przygotowana w formacie brutto ze spadami 106x56 mm.

 • Spady

Na spadach muszą znajdować się wszystkie elementy publikacji, które dochodzą do krawędzi bocznych (tła, zdjęcia, linie). Nie należy umieszczać na nich istotnych informacji ponieważ zostaną one odcięte w procesie introligatorskim.

 • Marginesy wewnętrzne

Ze względu na dopuszczalną tolerancję procesu cięcia, istotne elementy publikacji (np. teksty, logo, tytuły, hasła reklamowe itp.) należy umieszczać w odległości min. 4 mm od krawędzi cięcia.

 • Kolorystyka

Wymagany jest tryb koloru CMYK. Jeśli plik będzie w innym trybie kolorów (np. RGB, Pantone itp.) to zostaną one automatycznie zmienione przez system na tryb CMYK (mogą występować różnice kolorystyczne).

 • Rozdzielczość bitmap

Rozdzielczość bitmap powinna wynosić minimum 300 DPI.

 • Tekst w kolorze czarnym

Tekst w kolorze czarnym powinien składać się wyłącznie ze 100% koloru. Należy unikać tekstu w kolorach szarości. Tekst w kolorze 100% K będzie równy, a jego krawędzie nie będą poszarpane.

 • Format pliku

Zaleca się zapis pliku do formatu PDF/X-1a 2001. Format ten jest określany jako standard poligraficzny. Zmniejsza ryzyko błędów przy RIPOWANIU plików.

 • Kroje pisma

Wszystkie fonty użyte w pliku powinny być zamienione na krzywe, wtedy krój pisma nie ulegnie zmianie. Należy unikać czcionek mało czytelnych. Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi: dla krojów jednoelementowych 8 pkt a dla krojów dwuelementowych 10 pkt.

 • Strony publikacji

Awers i rewers może znajdować się w jednym pliku produkcyjnym (jako pdf dwustronicowy), bądź w dwóch osobnych plikach.

 • Lakier UV / Hotstamping / Tłoczenie

W wypadku publikacji, w których ma być coś dodane w wybranych miejscach, do pracy należy dołączyć maskę na te miejsca, jako osobny plik w kolorze black 100%.

 

Przy pracach personalizowanych jak np. zaproszenia projekt musi zawierać oddzielnie awers i personalizowane rewersy. Czyli dwa pdf w tym jeden wielostronicowy z personalizacją.

 • Minimalne dopuszczalne nasycenie kolorów

Dla linii i kratek o grubości 0,1 pkt = 100%K, natomiast dla linii i kratek o grubości 0,3 pkt i więcej = od 20%K do 100%K.

 

Czego nie sprawdzają nasi graficy?

 • treści merytorycznej;
 • poprawność przygotowania kodów kreskowych w druku personalizowanym, QR, jeśli nie są przedmiotem zamówienia;
 • walorów estetycznych projektu;
 • doboru kolorów, jasności/kontrastu zdjęć;
 • poprawności użycia kolorów specjalnych dla podłoży powlekanych symbol C (Coated); dla podłoży niepowlekanych U (Uncoated);
 • Overprint - dla obiektów wektorowych i tekstów o wypełnieniu C0/M0/Y0/K100 automatycznie jest nadawany Overprint. Overprint jest automatycznie usuwany z pozostałych obiektów (nie dotyczy druku wielkoformatowego).

 

Co sprawdzają nasi graficy?

 • zgodność parametrów zamówienia z przesłanym plikiem - pozwala wychwycić oczywiste pomyłki spowodowane wgraniem nieprawidłowego pliku do zamówienia;
 • czy wymiary wybrane w zamówieniu zgadzają się z plikiem;
 • czy ilość stron/zadruk wybrany w zamówieniu zgadza się z plikiem;
 • prawidłowe spady;
 • bezpieczne marginesy;
 • zamiana tekstów na krzywe - dotyczy plików otwartych;
 • orientacja stron - wszystkie strony muszą być w tej samej orientacji co strona pierwsza;
 • prawidłowe przygotowanie uszlachetnień.

 

Drukarnia RGB Druk nie ponosi odpowiedzialności za:

 • niezgodności wynikające z plików CDR utworzonych w programie CorelDraw oraz plików PDF utworzonych przez program CorelDraw;
 • niezgodności wynikające z tworzenia plików PDF przez program CorelDraw w przypadku gdy plikiem wgranym do zamówienia jest plik CDR;
 • niezgodności wynikające z tworzenia plików PDF przez program Adobe Photoshop (zalecamy pliki TIF bez warstw);
 • niezgodności wynikające z tworzenia plików PDF przez edytory tekstu lub amatorskie programy graficzne;
 • konwersję kolorów innych niż CMYK do przestrzeni CMYK;
 • niezgodności wynikające z użytych w pliku czcionek lub czcionek nie zamienionych na krzywe;
 • niezgodności wynikające z użytej w pliku opcji Overprint (nadrukowanie) w nieprawidłowy sposób;
 • niezgodności wynikające z umieszczania czarnej C0/M0/Y0/K100 grafiki nad (w hierarchii obiektów) inną, kolorową grafiką - zostanie ona nadrukowana;
 • niezgodności wynikające z obecności w pliku ukrytych warstw.